DSS TEISINIO REGULIAVIMO AKTUALIJOS

IR PROBLEMINĖS SRITYS PRAKTIKOJE

DSS teisinio reguliavimo ir praktikos pokyčiai ir prognozės.

DSS probleminės sritys, dėl kurių tikslas “Nulis (0) NA darbe” – vis dar misija neįmanoma.

Dr. VILIUS MAČIULAITIS

ILAW LEXTAL Partneris, advokatas


Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo ir praktikos pokyčiai 2021 m., prognozės 2022 m.

Pranešimo metu apžvelgsime esminius DDS teisinio reguliavimo pokyčius, teisinės praktikos pokyčius bei naujoves. Rimtos temos profesinės rizikos vertinimo srityje: psichologinio smurto teisiniai kriterijai ir prevencija, užsieniečių darbas, darbuotojų sveikatos būklės vertinimas, testavimas ir kiti svarbūs praktiniai klausimai. Be to, prisiminsime, kaip elgtis nelaimingų atsitikimų ar profesinių ligų atvejais – kokias rizikas valdyti teisine ir organizacine prasme? Įvykus problemai lengviau vertinti ko trūko, bet mes pabandysime su tikslu pasimokyti iš kitų problemų ir pasistengti išvengti panašių klaidų.

RAIMEDAS BURBA

Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA Konsultavimo padalinio direktorius, Įrenginių techninio vertinimo centro vadovas


Praktinės įžvalgos apie aktualias DSS problemines sritis, dėl kurių tikslas “Nulis (0) NA darbe” – vis dar misija neįmanoma.

Ką daryti praktinėje veikloje, kad šioji misija taptų įmanoma? Pagrindinės prielaidos, būtinos diegiant efektyvią nelaimingų atsitikimų įmonėje prevencijos sistemą. Tinkamas atsakomybių delegavimas ir atsakingų asmenų mokymo būdai. Kaip dirbame toliau po „Pavojingų darbų” sąrašo panaikinimo? Didesnę riziką keliančių darbų organizavimo ypatumai. Rizikos vertinimo metodikos, kurios įgalina pokytį link saugesnių darbo sąlygų.  Darbuotojų saugaus elgesio skatinimo būdai.